2015Styczeń

 ›  › Styczeń
 • Sztuka inteligencji

  Edukacja międzykulturowa, Wiedza

  Sztuka inteligencji

  Konflikty sztuk o inteligencji budował tedy Górki nie tyle na starciu indywidualnych właściwości charakteru, co na zderzeniu określonych postaw życiowych, ponieważ interesował go przede wszystkim problem społeczno-polityczny i jego następstwa w życiu jednostki i grupy…

  Read more...
 • Subiektywizacja narracji

  Coaching Zielona Góra, Edukacja

  Subiektywizacja narracji

  W dominujących rodzajach opowieści i noweli pogłębia się proces subiektywizacji narracji rozpoczęty jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, łączenie liryki z epiką, werystycznych opisów z symbolicznym podtekstem. Pod wpływem doświadczeń Czechowa zanikają szczegółowe opisy środowiska, portretów i…

  Read more...
 • Spaliny

  Coaching Zielona Góra, Informacje

  Spaliny

  Spaliny z turbinowych silników odrzutowych i turbinowych silników śmigłowych odprowadzane są przez rury wylotowe zakończone dyszami. Szczegóły konstrukcji rur wylotowych powinny być tak opracowane, aby opory przepływu elementów konstrukcji samolotu powodowały zmniejszanie ciągu i aby…

  Read more...
 • Selekcja indywidualna

  Coaching Zielona Góra, Nauka

  Selekcja indywidualna

  Wartość fenotypowa cechy osobnika, wyrażana jako odchylenie od średniej stada, składa się z odchylenia średniej rodziny osobnika od średniej stada i odchylenia jego własnej wartości od średniej jego rodziny. Jeżeli za podstawę selekcji przyjmuje się…

  Read more...
 • Roznicowanie sie komorek

  Coaching Zielona Góra, Szkoła

  Roznicowanie sie komorek

  U większości zwierząt blastomery powstające w wyniku pierwszych kilku podziałów zygoty zwykle nie różnią się znacząco od siebie i mogą bez ograniczeń ulegać przekształceniu w każdy typ komórki dorosłego organizmu. Jednak w miarę rozwoju zarodka…

  Read more...
 • Przyszlosc genomiki

  Coaching Zielona Góra, Wiedza

  Przyszlosc genomiki

  Skrótowy przegląd głównych nurtów i osiągnięć genomiki przedstawiony wyżej daje pojęcie o różnorodności i obszerności tej dziedziny, liczącej zaledwie kilkanaście lat. Uwaga opinii publicznej skupia się jednak przede wszystkim na jednym spośród wielu nurtów genomiki…

  Read more...
 • Praktyka hodowlana

  Coaching Zielona Góra, Informacje

  Praktyka hodowlana

  Praktyka hodowlana dowiodła, że stosowana od pokoleń selekcja na wyższe tempo wzrostu zwieiząt w okresie postnatalnym jest skuteczna. Preferując w hodowli wielu gatunków zwierząt gospodarskich osobniki większe uzyskuje się nie tylko cięższe noworodki (prosięta, jagnięta),…

  Read more...