Białko sfd czy kfd

 › Białko sfd czy kfd
 • Białko sfd czy kfd, Edukacja, Szkolenia iso 50001

  Jak możemy pomóc dla natury?

  Jak możemy pomóc dla natury?

  Człowiek powinien zadbać o naturę – jeśli chciałby, aby ono w jakiś sposób zadbało o niego. A w końcu prawda jest taka, że choć większość ekologów przesadza, to jednak ciężko w ogóle polemizować z poglądami…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Edukacja, Szkolenia iso 27001

  Jak możemy dbać o środowisko naturalne?

  Jak możemy dbać o środowisko naturalne?

  Dzisiaj ze wszech miar ważnym tematem jest ochrona natury. Cóż, generalnie należy akceptować poglądy ekologów, którzy twierdzą, że o środowisko naturalne musimy we wszystkich przypadkach zadbać. W końcu to żadna tajemnica, iż w tych miejscach,…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Nauka

  Woda gruntowa

  Woda gruntowa

  Wodę gruntową uzyskuje się zwykle za pomocą ujęć pionowych ? studzien. Sposób ich wykonania zależy od warunków hydrologicznych 1 od zapotrzebowania na wodę. Stosowane dawniej studnie kopane straciły na znaczeniu i mają dziś rację bytu…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Nauka

  Woda do badania

  Woda do badania

  Pobieranie prób wody do badania bakteriologicznego musi poprzedzić wyjałowienie wryłotu kranu lub pompy oraz butelki czy słoja. Ze studni wystarczy pobrać 10 ml wody, a z wodociągu 150 ml. Bezpośrednio po pobraniu prób trzeba szczegółowo…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Nauka

  Wilgotnosc powietrza

  Wilgotnosc powietrza

  Z punktu widzenia zoohigieny jest to ważny czynnik klimatyczny środowiska hodowlanego. Duża zawartość pary wodnej w powietrzu w niskiej temperaturze powoduje ochładzanie organizmu zwierzęcego poniżej wartości krytycznej, a w temperaturze wyższej utrudnia fizjologiczne oddawanie ciepła…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Nauka

  Wartosc rzezna

  Wartosc rzezna

  Wartość rzeźną wycenia się w oparciu o określoną cenę 1 kg wg aktualnie obowiązującego cennika skupu żywca i wagę żywą netto. Stwierdzona przy zakupie waga żywca brutto może być bowiem obniżona w przypadku stwierdzenia okarmienia…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Szkoła

  Wartosc hodowlana owiec

  Wartosc hodowlana owiec

  Wartość hodowlana owiec ustalana jest na podstawie oceny budowy i użytkowości, pochodzenia po rodzicach wpisanych do rejestrów wysokiej użytkowości, a w odniesieniu do tryków także dodatniego indeksu oszacowanego w oparciu o własną użytkowość stwierdzoną w…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Szkoła

  Ubezpieczenie zwierzat

  Ubezpieczenie zwierzat

  PZU ubezpiecza zwierzęta wyłącznie od padnięć i ubojów z konieczności, lecz to nie zapewnia hodowcom uniknięcia strat, powstających wskutek utraty lub zmniejszenia wartości hodowlanej czy użytkowej zwierząt oraz kosztów ich leczenia i bezproduktywnego utrzymania, jeżeli…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Szkoła

  Typy budynkow dla drobiu

  Typy budynkow dla drobiu

  Stosownie do podstawowych okresów chowu drobiu budynki dla drobiu dzielą się na dwa zasadnicze typy: wychowalnie dla drobiu młodego, obiekty dla drobiu dorosłego. W każdym z tych typów znajdują się budynki przystosowane do potrzeb reprodukcji…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Wiedza

  Skup bekonu

  Skup bekonu

  W skupie trzody bekonowej stosuje się wstępną ocenę żywych zwierząt według kryteriów: typ i pokrój, maść, owłosienie, wygląd skóry i płeć. Po uboju ocenia się tusze, biorąc pod uwagę jej masę, długość i szerokość, grubość…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Wiedza

  Silnik trojfazowy

  Silnik trojfazowy

  Jeżeli podczas pracy silnika trójfazowego zostanie przerwany dopływ prądu w jednym z przewodów wskutek obluzowania zacisku lub przepalenia bezpiecznika, to silnik będzie obracał się dalej, ale nieco wolniej. Ilość prądu pobieranego z sieci przez dwa…

  Read more...
 • Białko sfd czy kfd, Wiedza

  Silnik elektryczny

  Silnik elektryczny

  Silnik elektryczny powinien być zabezpieczony przed zwarciem za pomocą bezpieczników topik owych. Poza tym należy go zabezpieczyć przed przeciążeniem za pomocą wyłącznika samoczynnego z wyzwalaczem termicznym, który przerywa dopływ prądu po pewnym czasie, zależnym od…

  Read more...