Coaching Zielona Góra

 › Coaching Zielona Góra
 • Coaching Zielona Góra

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Jak zdefiniować bloga? Czym właściwie jest blog? Pierwsza definicja, która nasuwa się na myśl to: internetowy dziennik. Elektroniczny pamiętnik. Miejsce, w którym możemy opowiedzieć naszą historię. No tak, ale blogi to nie tylko wspomnienia. Dla…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Edukacja

  Subiektywizacja narracji

  Subiektywizacja narracji

  W dominujących rodzajach opowieści i noweli pogłębia się proces subiektywizacji narracji rozpoczęty jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, łączenie liryki z epiką, werystycznych opisów z symbolicznym podtekstem. Pod wpływem doświadczeń Czechowa zanikają szczegółowe opisy środowiska, portretów i…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Informacje

  Spaliny

  Spaliny

  Spaliny z turbinowych silników odrzutowych i turbinowych silników śmigłowych odprowadzane są przez rury wylotowe zakończone dyszami. Szczegóły konstrukcji rur wylotowych powinny być tak opracowane, aby opory przepływu elementów konstrukcji samolotu powodowały zmniejszanie ciągu i aby…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Nauka

  Selekcja indywidualna

  Selekcja indywidualna

  Wartość fenotypowa cechy osobnika, wyrażana jako odchylenie od średniej stada, składa się z odchylenia średniej rodziny osobnika od średniej stada i odchylenia jego własnej wartości od średniej jego rodziny. Jeżeli za podstawę selekcji przyjmuje się…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Szkoła

  Roznicowanie sie komorek

  Roznicowanie sie komorek

  U większości zwierząt blastomery powstające w wyniku pierwszych kilku podziałów zygoty zwykle nie różnią się znacząco od siebie i mogą bez ograniczeń ulegać przekształceniu w każdy typ komórki dorosłego organizmu. Jednak w miarę rozwoju zarodka…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Wiedza

  Przyszlosc genomiki

  Przyszlosc genomiki

  Skrótowy przegląd głównych nurtów i osiągnięć genomiki przedstawiony wyżej daje pojęcie o różnorodności i obszerności tej dziedziny, liczącej zaledwie kilkanaście lat. Uwaga opinii publicznej skupia się jednak przede wszystkim na jednym spośród wielu nurtów genomiki…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Informacje

  Praktyka hodowlana

  Praktyka hodowlana

  Praktyka hodowlana dowiodła, że stosowana od pokoleń selekcja na wyższe tempo wzrostu zwieiząt w okresie postnatalnym jest skuteczna. Preferując w hodowli wielu gatunków zwierząt gospodarskich osobniki większe uzyskuje się nie tylko cięższe noworodki (prosięta, jagnięta),…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Szkoła

  Sztuka Libanu

  Sztuka Libanu

  W starożytności obecny L. była kolebką cywilizacji fenickiej ze słynnym portowym miastem Sydonem, a także jego kolonią ? Tyrem, z czasem najważniejszym ośrodkiem polit. i handl. Fenicjan. Teren dzisiejszego L. stanowił obszar ekspansji wielu ludów;…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Edukacja

  Religia w Libanie

  Religia w Libanie

  W 1516 L. został podbity przez Turków osmańskich. Ukształtowała się wówczas rel. różnorodność L.: sunnici lokowali się gł. w miastach, szyici zaś na pd. kraju, w dolinie Bekaa; druzowie byli skupieni gł. w południowym L.,…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Informacje

  Religia w Kazachstanie

  Religia w Kazachstanie

  Nie miały one styczności z żadną z religii świat., znanych już w stolicach tureckich imperiów; byli poganami, czcili własne bóstwa i przodków, którym wznosili posągi (tzw. kamienne baby). Wcześniej, w II?III w., dotarło do K.…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Informacje

  Religia w Kambodzy

  Religia w Kambodzy

  W 1989 buddyzm ponownie podniesiono do rangi religii państw., jednocześnie zakazano dalszego krzewienia wiary chrześc. (zezwolono jedynie na rozpowszechnianie Biblii i książek rel., a także na pomoc potrzebującym). Od 1989 działalność w K. wznowił Kościół…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Informacje

  Religia na Kubie

  Religia na Kubie

  Nieco później założono misję franciszkańską (1511) i dominikańską (1515), następnie na K. przybyli jezuici (1566) i przedstawiciele innych zakonów, w tym również żeńskich, które zajmowały się gł. działalnością charytatywną. W 1513 na K. trafił B.…

  Read more...
 • Coaching Zielona Góra, Edukacja

  Religia Korei

  Religia Korei

  Istotny wpływ na koreańską religijność wywarł konfucjanizm, który nadał formę do dziś popularnemu w K. kultowi boskich przodków. Niektóre bóstwa i praktyki taoizmu zostały przejęte przez inne systemy religijne K. Początki koreańskiego szamanizmu są trudne…

  Read more...